Katalog

Więcej informacji na temat całego dostępnego asortymentu narzędzi Roebuck, w ostatnim wydaniu katalogu. Zawiera on produkty oraz pełny opis ich funkcji, korzyści i danych technicznych, które są bardzo pomocne podczas wyboru odpowiednich narzędzi Roebuck.

Aby otrzymać bezpłatny egzemplarz, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem Brammer za pośrednictwem strony internetowej www.brammer.pl i znajdującego się na niej narzędzia „Znajdź najbliższy oddział”.

katalogiem w wersji elektronicznej