Levenslange garantie

 1. De levenslange Roebuck garantie is op al het Roebuck gereedschap van toepassing (met uitzondering van schuurmiddelen, zaagbeugelbladen, bladen van messen, momentsleutel producten en snijgereedschap) en geldt in combinatie met de standaardgaranties en -voorwaarden zoals die in de standaardverkoopvoorwaarden van Brammer staan vermeld (een exemplaar van de huidige editie vindt u op de website van Brammer: www.brammer.nl under ‘Terms and Conditions’.
 2. Onder de voorwaarden van deze levenslange garantie repareert of vervangt Brammer gratis Roebuck gereedschap (met uitzondering van zaagbeugelbladen, bladen van messen en snijgereedschappen) die defect blijken te zijn vanwege gebrekkige materialen, vakmanschap of ontwerp gedurende de normale levensduur van het gereedschap. De levenslange garantie is niet overdraagbaar en is uitsluitend van toepassing op de originele eindgebruiker die het gereedschap van Roebuck heeft aangeschaft.
 3. Deze levenslange garantie is niet van toepassing en er bestaat geen aansprakelijkheid wanneer schade of defecten voortvloeien uit:
  • slijtage,
  • misbruik of gebruik voor een doel waarvoor het gereedschap van Roebuck niet is bedoeld,
  • verkeerd gebruik,
  • slecht, onvoldoende of niet op juiste wijze uitgevoerd onderhoud of verkeerde opslag, of
  • wijzigingen of reparaties van het product door derden.
 4. Hoewel Brammer bereid is Roebuck gereedschap te repareren of vervangen onder de voorwaarden van deze levenslange garantie, is de aansprakelijkheid beperkt tot de reparatie of vervanging van de beschadigde of defecte producten die onder de levenslange garantie vallen. Brammer heeft geen verdere of aanvullende aansprakelijkheid in verband met schade of defecten en, zoals in de Algemene Voorwaarden staat vermeld, Brammer sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit die zij anderszins zou kunnen hebben voor eventueel direct, indirect of hieruit voortvloeiend verlies, ongeacht de oorzaak, inclusief nalatigheid.
 5. Roebuck gereedschap is voor professioneel gebruik ontworpen. Als ze door een consument gebruikt worden, worden de rechten van die consument niet beïnvloed door de voorwaarden van deze levenslange garantie.
 6. Als u van mening bent dat uw gereedschap van Roebuck aan de criteria voor reparatie of vervanging onder de levenslange garantie in aanmerking komt, stuur het dan in eerste instantie naar uw lokale Brammer Servicecenter retour. Ga voor uw dichtst bij zijnde vestiging naar onze website: www.brammer.nl
 7. Om aanspraak te kunnen maken op de levenslange garantie moet u het defecte gereedschap van Roebuck retoursturen samen met het bewijs van aankoop en een bevestiging dat u de originele eindgebruiker van het gereedschap van Roebuck bent. Alle verzend- en transportkosten zijn van deze levenslange garantie uitgesloten.