Doživotní záruka

 1. Doživotní záruka značky Roebuck platí pro veškeré nářadí značky Roebuck (s výjimkou pilových listů, čepelí nožů, řezných a brusných nástrojů a momentových klíčů) a je nabízena jako bonus ke standardním zárukám a podmínkám prodeje (kopie její současné verze je na webu společnosti Brammer na www.brammer.cz  pod„Terms and Conditions“ (Všeobecné podmínky).
 2. Společnost Brammer v rámci této záruky zdarma opraví nebo vymění jakékoliv nářadí značky Roebuck (s výjimkou pilových listů, čepelí nožů a řezných nástrojů), u kterého se prokáže závada způsobená vadným materiálem, vadnou výrobou nebo vadným designem během normální doby životnosti nářadí. Tato doživotní záruka není přenosná a platí pouze pro původního koncového uživatele, který zakoupil daný nářadí značky Roebuck.
 3. Tato doživotní záruka nebude platit a nevznikne žádná odpovědnost za škodu v případě, kdy poškození nebo závada vznikne v důsledku:
  • opotřebení;
  • nevhodného použití nebo použití pro jakýkoliv jiný účel, než pro jaký bylo dané nářadí značky Roebuck určeno;
  • nesprávné manipulace;
  • nesprávná, nedostatečná nebo nevhodná údržba nebo uskladnění; nebo
  • změna nebo oprava produktu jinými stranami, než je společnost Brammer.
 4. Společnost Brammer vám ráda opraví nebo vymění nářadí značky Roebuck v rámci této doživotní záruky, její odpovědnost za škodu však je omezena na opravu nebo výměnu poškozeného nebo vadného produktu pokrytého touto doživotní zárukou. Společnost Brammer nemá žádnou další nebo dodatečnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo závadu a, jak je stanoveno v jejích Všeobecných podmínkách, společnost Brammer se výslovně zříká jakékoliv odpovědnosti za škodu, kterou by jinak mohla mít, za jakoukoliv přímou, nepřímou nebo následnou škodu vzniklou jakýmkoliv způsobem včetně nedbalosti.
 5. Nářadí a nástroje značky Roebuck jsou určeny k profesionálnímu použití. Pokud jsou používány spotřebitelem, práva daného spotřebitele nejsou dotčena podmínkami této doživotní záruky.
 6. Pokud si myslíte, že vaše nářadí značky Roebuck splňuje kritéria pro opravu nebo výměnu v rámci doživotní záruky, v první řadě je vraťte do nejbližší pobočky společnosti Brammer. Pro vyhledání vaší nejbližší pobočky jděte na naše webové stránky na www.brammer.cz
 7. Reklamace uplatňující doživotní záruku vyžadují vrácení závadného nářadí značky Roebuck, potvrzení o nákupu a potvrzení, že jste původním koncovým uživatelem, který si zakoupil dané nářadí Roebuck. Tato doživotní záruka nezahrnuje žádné náklady na zaslání a přepravu.