Dożywotnia gwarancja

 1. Dożywotnia gwarancja dotyczy wszystkich narzędzi Roebuck (poza brzeszczotami do metalu, ostrzami noży, narzędziami do cięcia, artykułami ściernymi i kluczami dynamometrycznymi) i jest oferowana obok standardowej gwarancji oraz warunków użytkowania jako rozwinięcie standardowych warunków handlowych Brammer (egzemplarz bieżącego wydania, który jest dostępny na stronie internetowej Brammer pod adresem www.brammer.pl w części „Ogólne Warunki Handlowe”.
 2. Według warunków Dożywotniej gwarancji firma Brammer nieodpłatnie naprawi lub wymieni dowolne narzędzia Roebuck (poza brzeszczotami do metalu, ostrzami noży i narzędziami do cięcia), które podczas codziennego użytkowania uległy uszkodzeniu z powodu użycia wadliwych materiałów, nieprawidłowego wykonania lub konstrukcji. Ta Dożywotnia gwarancja nie podlega przenoszeniu i przysługuje wyłącznie użytkownikowi końcowemu, który zakupił narzędzie Roebuck.
 3. Ta Dożywotnia gwarancja nie ma zastosowania, a sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, gdy uszkodzenie lub wada powstały w wyniku:
  • zużycia,
  • nieprawidłowego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem narzędzia,
  • nieprawidłowej obsługi,
  • braku lub niewłaściwej konserwacji i nieprawidłowego przechowywania, lub
  • zmian albo napraw produktu dokonanych przez strony inne niż firma Brammer.
 4. Firma Brammer dokona naprawy lub wymiany narzędzi Roebuck objętych warunkami tej Dożywotniej gwarancji, jednak jej odpowiedzialność jest ograniczona wyłącznie do naprawy lub wymiany uszkodzonych albo wadliwych produktów objętych tą Dożywotnią gwarancją. Firma Brammer nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności względem uszkodzeń i wad, i jak określono w Warunkach ogólnych, firma Brammer nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty wynikłe z nieprawidłowego użytkowania, w tym zaniedbania.
 5. Narzędzia Roebuck są zaprojektowane do użytku profesjonalnego. Jeśli są używane przez konsumenta, warunki tej Dożywotniej gwarancji nie wpływają na jego prawa konsumenckie.
 6. Jeśli istnieje przekonanie, że zakupione narzędzie Roebuck podlega warunkom Dożywotniej gwarancji dotyczącej naprawy lub wymiany, należy je natychmiast zwrócić do najbliższego oddziału Brammer. Aby znaleźć najbliższy oddział, należy odwiedzić stronę internetową www.brammer.pl
 7. Jak określono w Dożywotniej gwarancji, przyjęcie reklamacji wymaga zwrócenia wadliwego narzędzia Roebuck, przedstawienia dowodu zakupu oraz potwierdzenia, że jest się użytkownikiem końcowym narzędzia Roebuck. Ta Dożywotnia gwarancja nie pokrywa kosztów związanych z wysyłką i transportem.