Značka Roebuck pro odběratele

Značka Roebuck pomáhá snížit každoroční pořizovací náklady.

Potřeba dosáhnout ročních cílů snižování nákladů je dnes životní realitou pro většinu nákupních oddělení. V posledních letech se to stalo dvojnásobně obtížným kvůli významnému zvýšení přímých nákladů, včetně nákladů na suroviny a energii. Proto je kladen neustále větší důraz na snižování nepřímých nákladů, pro které jsou klíčovým prvkem mnohé nástroje používané ve výrobě i údržbě v celém průmyslu.

Použití značky Roebuck vám nabízí příležitost snížit vaše každoroční výdaje za tyto produkty, aniž byste museli činit kompromisy z hlediska kvality. Sortiment značky Roebuck je vyvíjen speciálně pro průmyslové uživatele. To znamená, že platíte pouze za produkt samotný, na rozdíl od mnoha jiných alternativních značek, které jsou aktivně uváděny na trh také prostřednictvím maloobchodních kanálů. Požadavky maloobchodního sektoru vytvářejí velké dodatečné náklady z hlediska balení, distribuce zboží a marketingu a tyto náklady nakonec přecházejí na zákazníka v podobě konečné ceny produktu. Protože produkty značky Roebuck jsou určené čistě pro průmyslové uživatele, jsme schopní většinu těchto mimořádných nákladů eliminovat a nabízet uživatelům značky Roebuck širokou škálu nástrojů, které poskytují skutečnou hodnotu za peníze.

To znamená, že můžete bezpečně přejít z dražších značek k alternativním produktům značky Roebuck, aniž byste museli činit kompromisy z hlediska kvality nebo výkonnosti. Některým z našich zákazníků přechod na produkty značky Roebuck umožnil ušetřit desítky tisíc euro díky sníženým výdajům na pořizování nářadí a nástrojů.

Chcete-li zjistit, jak moc byste ušetřili, jednoduše kontaktujte místní pobočku společnosti Brammer a požádejte o průzkum snížení nákladů. Pobočka vás požádá, abyste poskytli detaily o nářadí, které v současné době kupujete. Tyto informace musí zahrnovat jednotkovou cenu každé položky a roční objem, který v současné době kupujete. Pobočka poté srovná vaše nákupy s přímým ekvivalentem značky Roebuck a vypočítá úspory nákladů, kterých byste mohli dosáhnout přechodem na produkty značky Roebuck.

Opravdu je to takto jednoduché. Přechod na produkty značky Roebuck znamená, že můžete snížit vaše celkové pořizovací náklady, aniž byste museli činit kompromisy z hlediska kvality nebo výkonnosti.  Kontaktujte svou místní pobočku společnosti Brammer ještě dnes!